ساید بای ساید

تعمیرات ساید بای ساید 
آموزش تعمیرات ساید بای ساید البته دوستان عزیز در جریان باشند که این اطلاعات جزئی بوده و فقط جهت راهنمایی میباشد حتما اگر می بینید که یخچال مشکل خاصی دارد قبل از دست کاری با مرکز خدمات تماس حصل فرمایید تا مشکل دوچندان نشود. با تشکر ساید بای ساید روشن نمی‌شود. • فیوز سوخته است : • فیوز را تعویض کنید. • ولتاژ برق کم است : • ولتاژ پریز برق را با ولت متر اندازه بگیرید. ولتاژ باید 10±220 % ولت باشد. اگر بیش از اندازه بود، یا ولتاژ را کم کنید و یا برقکار را صدا کنید تا جداگانه برای یخچال سیم کشی کند. اگر باز هم با این کارها ولتاژ تنظیم نشد، یک ترانسفورماتور اتوماتیک در قسمت ورودی برق ساختمان وصل کنید. • خرابی ترموستات : • دو سر سیم‌های ورودی و خروجی ترموستات را به عمل وصل کنید. اگر واحد کار کرد و اتصالات نیز خوب بود، کنترل سرما (ترموستات) را تعویض کنید. • خرابی (بریدگی) سیم برق : • یا لامپ آزمایش یا آمپرمتر را به دو سر سیم‌های خروجی وصل کنید، اگر جریان از آن عبور نکرد و مدار قطع بود، سیم برق را تعویض کنید. • بریدگی مدار برق کمپرسور ، کلید اتوماتیک و یا کنترل سرما خراب است : • آنها را تعمیر یا تعویض کنید. • خرابی از تایمر است : • آن را با لامپ آزمایش یا آمپرسنج بازدید کنید و در صورت لزوم تایمر را تعویض کنید. گرمای بیش از اندازه کابینت (اپراتور) مشاهده می‌شود. • باز شدن بیش از حد درب سرد کننده : • نسبت به بسته کردن یا تعمیر درب اقدام کنید. • پر بودن بیش از اندازه کابینت که ازجریان طبیعی هوا در درون آن جلوگیری می‌شود : • دستورات لازم را به استفاده کننده بدهید. • قرار دادن غذا‌های گرم یا داغ در کابینت : • به استفاده کننده از فریزر دستورات لازم را بدهید و به او یادآور شوید که غذاها را قبل از آن که در درون فریزر گذاشته شوند، باید درجه حرارتشان برابر دمای محیط باشد. • بسته نشدن کامل در : • کابینت را تراز کنید و لاستیک های دور در را در صورت لزوم تعویض کنید. • روشن ماندن چراغ داخلی : کلید آن را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. • خرابی واحد تنظیم گردش هوای داخل کابینت : • دگمه کنترل را به سمت وضعیت سردتر حرکت دهید. گرمکن جریان یخچال ، دریچه تنظیم جریان هوا باید باز شود. اگر کنترل کار نمی‌کند آن را عوض کنید. • قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در حالتی گرم که در نتیجه نمی‌گذارد دستگاه به اندازه کافی کار کند : • دگمه را در حالت سردتر قراردهید. • بد قرار گرفتن شبکه هوای قسمت فریزر : • شبکه را بطور صحیح قرار دهید. • کار نکردن پنکه زیر فریزر : • پنکه ، کلید آن و یا سیمهای معیوب را عوض کنید. • بد قرار گرفتن یا آب بندی نبودن واشر آب بندی کانال‌های هوا : • واشرها را بازدید و دوباره آب بندی کنید و یا در وضعیت دیگر قرار دهید. سرد بودن بیش از حد کابینت (اپرا تور) • قرار گرفتن دگمه کنترل جریان هوای کابینت در سردترین وضعیت : • دگمه را در وضعیت گرمتر قرار دهید. • مانعی سبب شده که دریچه تنظیم جریان هوا در حالت باز باقی بماند : • مانع را برطرف کنید. • خرابی کنترل جریان هوا : • کنترل را تعویض کنید. • خرابی گرم کن جریان هوا : • گرم کن را تعویض کنید. گرمای بیش از حد فریزر • خرابی کنترل سرما : • کنترل را کاملا بازدید و آزمایش نموده و در صورت لزوم تعویض کنید. • خرابی موتور پنکه : • موتور پنکه را بازدید نموده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. • گرفتگی فضای بین پره‌های کف تبخیر کننده به وسیله یخ و برفک از گرمکن برفک زدا : • سیم ها , ترموستات و یا کلید اتوماتیک بازدید به عمل آورید. هر یک از این قسمت‌ها ممکن است عامل چنین عیوبی باشد. • کمبود مایع سرد کننده : • سیستم را از نقطه نطر نشت بازدید کنید و سیستم را تعمیر ، تخلیه و دوباره پر کنید. • بسته نشدن کامل در : • یخچال را تراز کنید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید. • بیش از اندازه باز و بسته نمودن در دستگاه : • به استفاده کننده دستورات لازم را بدهید. سرد بودن بیش از حد فریزر • قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در وضعیت نادرست است : • دگمه را در وضعیت گرم‌تر قرار دهید. • عدم اتصال صحیح لوله‌های مویین کنترل سرما به جداره کلاف تبخیر می‌کند : • گیره لوله‌ها را محکم کنید و یا وضعیت آنها را تغییر دهید. • خرابی کنترل دستگاه سرما : • این کنترل را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید. کار پیوسته و بدون وقفه ساید بای ساید • جریان نداشتن هوا در اطراف بدنه به اندازه کافی و یا قطع این جریان به وسیله یک مانع : • محل سرد کننده را عوض کنید و یا فاصله آن با دیوار و اشیای مجاور را زیاد کنید تا هوا بهتر جریان یابد. • بسته نشدن کامل در : • آن را بازدید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید. • ساختن یخ در اندازه‌های بزرگ و با پر کردن بیش از حد کابینت : • برای استفاده کننده شرح دهید که پر کردن بیش از اندازه فریزر سبب می‌شود سرد کننده بی‌وقفه کار کند تا دمای لازم برای سرد کردن حاصل شود. • درست نبودن مقدار ماده سرما زا : • میزان سرما‌زا کم و یا زیاد است. از آن بازدید کنید. دستگاه را تخلیه و دوباره با گاز مناسب پر کنید. • گرمای بیش از اندازه محیط : • هوای داخل خانه را تا حد امکان تهویه کنید. • خرابی کنترل سرما : • آن را بازدید کنید و ببینید آیا دستگاه عامل کار کردن مداوم سرد کننده است و درجه حرارت را حفظ می‌نماید؟ کنترل را در صورت لزوم تعویض کنید. • خرابی کلید چراغ داخلی : • مطمئن شوید که چراغ بعد از بسته شدن در خاموش می‌شود، در صورت لزوم کلید را تعویض کنید. • باز ماندن بیش از حد در : • بیش از اندازه در را باز و بسته نکنید. کار کردن همراه سر و صدا • محکم نبودن سطح زیرین فریزر : • سطح زیر فریزر را محکم یا تقویت کنید. • برخورد لوله‌ها با یکدیگر و یا با بدنه : • وضعیت آنها را تغییر دهید. • تراز نبودن فریزر : فریزر را تراز کنید. • لرزش سینی زیر جایخی : • وضعیت سینی را تغییر دهید. در صورت لزوم بین آن یک لایی از جنس فایبر گلاس قرار دهید. • برخورد پره‌های پنکه به جدار آن و یا به زمین : • وضعیت پنکه را تغییر دهید. • برخورد کمپرسور با زمین : • پایه‌های نصب کمپرسور را تعویض کنید. مصرف آمپر زیاد • خرابی رله : • رله را تعویض کنید. • ضعف یا خرابی فیوز اتوماتیک یا حفاظ اضافه جریان : • این دستگاه را تعویض کنید. • کمبود ولتاژ : • ولتاژ پریز فریزر را با ولت‌متر اندازه بگیرید. باید 10±240 % ولت باشد. ببینید آیا وسایل برقی دیگر از همان مدار استفاده می کنند و یا سیم اتصال به برق بیش از حد طولانی و یا کوتاه است. • خرابی کمپرسور : قبل از تعویض ، آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و مطمئن شوید اتصال بدنه ندارد. تجمع بیش از حد یخ و برفک دور کلاف لوله‌های تبخیر • کلید خوب کار نمی کند: • قبل از تعویض آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و در صورت لزوم تعویض نمایید. • خرابی گرمکن برفک‌زا : • گرمکن را تعویض نمایید. • وجود یخ زیاد در سینی زیر جایخی : • گرمکن را تعویض کنید. تعمیرگاه لوازم خانگی 

 
  • 1398/02/24