پنکه

تعمیرات پنکه

پنکه ها از نظر طراحی ظاهری متنوع هستند ولی ساختمان داخلی و اساس کار آن ها مشابه هم است.

قسمت های مهم پنکه رومیزی عبارتند از:

۱- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.

۲- پره های خنک کننده (پروانه ).

۳- نگهدارنده پره ها

۴- شبکه سیمی (محافظ پره ها) .

۵- پایه.

۶- صفحه کلید.

۷- کلید ساعتی (تایمر ).

خصوصیات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون می باشد.ولی آسنکرون طراحی شده در پنکه کمی پیچیده به نظر می رسد.همانطور که می دانیم هر گاه سر راه موتور یا یکی از سیم پیچ ها از سیم پیچ های دیگری نیز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سیم پیچ ها در مدار تغییر می کند.در پنکه برای بدست آوردن دور های مختلف  از این خاصیت استفاده می شود.هر گاه سیم پیچی با موتور سری نباشد حد اکثر قدرت وسرعت نتیجه می شود وبا استفاده از سیم پیچ اول ودوم ولتاژ کم وکمتر می شود.ونهایتا” سرعت تغییر می کند.( نقشه دیاگرام موتور )

کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-از این وسیله جهت کنترل اتو ماتیک زمان کار دستگاه استفاده می شود. تایمر پنکه را معولا”از نوع مکانیکی انتخاب می کنند.با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت فنر جمع شده ( کوک شده ) ومدتی که طول می کشد تافنر به حالت اولیه خود باز گردد، کنتاکت های تایمر در حالت بسته بوده وپس از پایان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ، فاز موتور قطع شده وپنکه خاموش می شود.

تعمیرگاه لوازم خانگی

  • 1398/02/24