یخچال فریزر

تعمیرات یخچال فریزر

رله استارت خراب است : آنرا تعویض کنید.رله بار زیاد خراب است : نسبت به تعویض آن اقدام شود.سیمهای رابط بین ترمینال ترموستات و رله بار زیاد خراب است یا قطع شده است : ضمن تست مدار با آوومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود.موتور خراب است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.سرما بیش از حد است و عمل اتوماتیک صورت نمی گیرد. لوله بلوی ترموستات از اواپرتور جدا شده است : لوله بلو را در محل اصلی‌اش قرار دهید.سیمهای ترموستات به هم اتصال یافته‌اند : کلید روشن و خاموش ترموستات را قطع کنید. اگر موتور خاموش نشود و با تست ترموسات سالم بودن آن تشخیص داده شد سیمهای رابط ترموسات را چک نمایید و در صورت وجود اشکال آنها را تعویض نمایید.ترموسات خراب است : آن را تعویض نمایید.دستگاه ریپ می‌زند وبعد از چند بار ریپ زدن رله بار زیاد عمل می‌کند. رله استارت خراب است : رله را از دستگاه خارج نموده ، آن را تست کنید. در صورت خراب بودن آن را تعویض نمایید.رله بار زیاد خراب است : رله را تعویض نمایید.موتور الکتریکی خراب است : پس از تست موتور در صورت حصول اطمینان از خرابی موتور نسبت به تعویض آن اقدام شود.لوله‌های گاز یا لوله‌های رابط مسدود است : ضمن جدا کردن کمپرسور از مدار و تست کمپرس ، چنانکه کمپرسور سالم تشخیص داده شد، اشکال از لوله‌های رابط یا درایر یا لوله مویین است که بایستی نسبت به رفع عیب آنها اقدام کنید.سرما و عمل اتوماتیک زود به زود انجام می‌گیرد. درجه ترموستات کم است : ترموسات را روی درجه مناسب بگذارید.ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را تنظیم کنید.برودت زیاد است و موتور زیاد کار میکندلوله بلو خوب به اوا پرا تور مماس نیست : لوله بلو را در محل مناسب خود قرار دهید. برفک زدن لوله‌های برگشتدرجه ترموستات معقول نیست : ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.لوله بلو خوب به اواپراتور مماس نیست : لوله بلو را در جای مناسب قرار دهید به طوری که به اواپرا تور مماس شود. لوله‌های برگشت در پشتیخچالبرفک زده و عمل اتوماتیک به موقع است.گازیخچالزیاد است : باید نسبت به تعدیل گاز اقدام شود. یخچالبعد از چند بار ریپ زدن به کار می افتد. رله استارت خراب است : پلانین‌های رله را تمیز و یا نسبت به تعدیل رله اقدام شود. یخچالیکسره ‌کار می‌کند و در اواپراتور سرما ایجاد نمی‌شود.گاز دستگاه کم شده است : دستگاه بایستی مجددا شارژ شود.موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپراتور یخ زده و نصف دیگر خنک نمی‌شود: لوله‌های یخچال کثیف است : آن را تعویض کنید.یخچال صوت می‌کشد و سرما کم است. لوله‌های رابط کثیف است : با چکش ضرباتی به لوله وارد کنید اگر عیب رفع نشد لوله‌ها را تمیز و دستگاه را مجددا شارژ نمایید. یخچال هنگام کار صدای هوم شدیدی می‌دهد. پیچهای موتور شل شده است : آنها را سفت نمایید.لاستیک صداگیر پایه موتور خراب شده است : لاستیکهای یاتاقان را تعویض کنید. یخچالشدیدا برفک می‌زند.لاستیک دور آن خراب است : لاستیک را درزگیری یا تعویض کنید.بدنه یخچال برق دارد. اتصال بدنه از طریق سیمهای رابط صورت گرفته است : برفک زدن سر سیمهای رابط را چک و عیب را برطرف کنید.اتصال بدنه در کمپرسور است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.اتصال بدنه در قسمت ترموستات و یا در چراغ یخچال است آن را رفع عیب کنید.یخچال هنگام کار صدای ناهنجار دارد. محل استقراریخچالتنظیم نیست : محل استقرار یخچال را تراز نمایید.لاستیک لرزه گیر موتور خراب است : لاستیک لرزه گیر را تعویض نمایید.پیچ‌های نگه دارنده موتور شل شده است : نسبت به سفت کردن پیچها تارفع عیب اقدام کنید.موتور دستگاه به هنگام خاموش شدن لرزش شدید دارد. پیچ‌های نگه دارنده موتور شل شده است : پیچها را سفت کرده تا رفع عیب شود.کمپرسوریخچالصدای ناهنجار می‌دهد در حالیکه لاستیکهای لرزه‌گیر موتور سالم و پیچها سفت می‌باشد.کمپرسور معیوب است : کمپرسور را تعمیر یا تعویض کنید.پس از شارژ گاز ابتدا موتور خوب کار می‌کند، سپس صدای موتور تغییر می‌کند. لوله مویین یا کاپیلاری کثیف است : لوله مویین را تعویض کنید.درایر کثیف است : درایر را تعویض کنید.اواپراتور زود به زود برفک می‌زند و برفک خیلی زیاد است.یخچالدر محل مناسب قرار نگرفته است : محلیخچالرا تغییر دهید تا هوای اطراف یخچال زیاد گرم نباشد و آفتاب به یخچال مستقیما نتابد.لاستیک دور در خراب است : آن را تعویض کنید.دریخچال خوب بسته نمی شود : آن را رفع عیب کنید تا خوب بسته شود.با این که موتوریخچالزیاد کار می‌کند سرما مناسب نیست و گازیخچالنرمال نیست. فاصله کندانسور با دیواره کم است : فاصله مناسب کندانسور تا دیواره حدود 25 سانتی متر است این فاصله را تنظیم نمایید. روی کندانسور گرد و غبار گرفته است آن را بطور کامل تمیز نمایید. فشار گاز پمپاژ شده به اواپرا تور زیاد بوده و بار موتور در زمان راه اندازی زیاد است : حدود 5 دقیقه صبر کنید تا فشار گاز کاهش یابد و موتور بتواند به راحتی راه اندازی شود.


 
  • 1398/02/24