تاریخچه ماشین لباسشویی

نخستین ماشین لباسشویی در سال ۷۱۷۱ اختراع شد و آن تخته شستشو بود، اما در سال ۷۷۱۱ ویلیام بلک استون،بازرگان و تولیدکننده ذرت اهل ایندیانا، برای همسرش یک هدیه تولد ساخت که ماشینی بود که کثیفی ها را از روی لباس هامی شست و پاک می کرد. این دستگاه شامل یک تغار چوبی بود که در آن یک تکه چوب تخت با شش میخ چوبی کوچکبود و یک دسته داشت که آن ها را جلو و عقب می برد. در سال ۷۷۱۱ میخ های فلزی جایگزین میخ های چوبی شدند. در۷۷۱۱ موتور الکتریکی برای نخستین بار در این وسیله به کار گرفته شد. در ۷۷۱۱ نخستین دستگاه می تگ ساخته شد کهدسته چرخنده و زیر آن چرخ لنگر داشت . در ۷۷۱۱ شرکت می تگ سیستمی عرضه کرد که، به جای کشیدن لباس ها درآب، آن ها را با فشار آب و هم زدن تمیز می کرد . از میان تمام روش هایی که در آن زمان برای طراحی ماشین لباسشویی پیشنهاد شد تنها دو سیستم امروزه باقی مانده است.یکی همان روش فشار آب که هنوز هم مهم ترین سیستم است و دیگری سیستم استوانه ای که لباس ها را درون یک استوانهچرخان می شوید. از اوایل دهه ۷۷۹۱ یکی از شاخه های جانبی شرکت هوایی بندیکس شروع به کار روی یکی از مهمترین پیشرفت های ماشین لباسشویی کرد. وسیله ای که جان دبلیو چامبرلین اختراع کرد در یک زمان لباس ها را میشست، آب می کشید و آب اضافی آن را خارج می کرد. معرفی نخستین ماشین لباسشویی خودکار در ۷۷۱۱ گام مهم دیگریدر این زمینه بود. شرکت ۷۷۱۱ ، که نیای شرکت ویرل پول به شمار می رود، نخستین شرکتی بود که موفق به این کار شد.در ۷۷۹۹ ماشین لباسشویی به یکی از وسایل ضروری خانه مبدل شد و از آن به بعد همچنان این وسیله در حال تکمیل استو دکمه هایی برای انواع پارچه های خاص و جدید به آن ها اضافه می شود . ▪ آیا کارخانه ها عمدا ماشین لباسشویی را طوری می سازند که زود خراب و از دور خارج بشود؟ نه عمدا، اما در نهایت همین اتفاق می افتد. خیلی از ماشین لباسشویی های مدرن را طوری می سازند که هرچه ممکناست ارزان تر به فروش برسد، چون خریداران )البته خام و بی تجربه ترها( این طور می خواهند. نتیجه این می شود کهماشین لباسشویی هایی ساخته می شود که عمر زیادی ندارند و از طرفی هزینه تعمیر آن ها هم خیلی بالاست. بنابراین اینماشین لباسشویی ها خیلی هم ارزان نیستند و در حقیقت در درازمدت گران تر درمی آیند. هرچه ماشین لباسشویی ارزان ترباشد فاصله بین هزینه تعمیر و جایگزینی قطعاتش کم تر می شود. خیلی از ماشین لباسشویی های ارزان قیمت بیش از سه تاپنج سال عمر نمی کنند چون نخستین باری که خراب می شوند حدود نصف قیمت خریدشان یا بیش تر باید برای تعمیرشانهزینه کرد. از طرفی تولیدکنندگان ماشین لباسشویی های ارزان قیمت تمایلی به عرضه قطعات یدکی ارزان قیمت ندارند کههمین موضوع بیش از پیش مشکل ساز می شود. با در نظر گرفتن این مشکلات شاید بهتر باشد از اول ماشین لباسشوییگران تری خرید؛ مگر این که از قبل تحقیق کنید و مطمئن بشوید که اگر در آینده لازم شد قطعه ای را تعویض کنید قیمتقطعات یدکی ماشین لباسشویی موردنظرتان منطقی است. در غیر این صورت اگر ماشین لباسشویی گران قیمتی بخریدمعمولا تا ۱۱ سال خیالتان کاملا راحت است. بعضی مردم فکر می کنند بد هم نیست که هر چهار، پنج سال یک بار ماشینلباسشویی شان خراب بشود و به این بهانه وسایل خانه شان را نو کنند، اما این روزها ملاحظات زیست محیطی حکم می کنداین افراد هم در روش فکری خود بازنگری کنند . ▪ تفاوت مدل پایه و آخرین مدل یک مارک ماشین لباسشویی در چیست؟ افرادی که دنبال خرید ماشین لباسشویی هستند با پرسشی اساسی مواجه می شوند و آن این است که اگر پول بیش تریبدهند و ماشین لباسشویی گران تری بخرند آیا لزوما لباس هایشان بهتر شسته خواهد شد. جواب منفی است. با خرید ماشینلباسشویی های آخرین مدل معمولا تنظیمات بیش تر، چرخش سریع تر و احتمالا استوانه بزرگ تری عایدتان خواهد شد اماکیفیت ساخت همان خواهد بود. همه تولیدکنندگان ماشین لباسشویی چندین مدل طبق استانداردی می کنند که خودشان در نظردارند. معمولا مدل های پایه سرعت چرخش کم تر، دکمه های کم تر، تنظیمات کم تر و حجم کم تری دارند. ممکن استتفاوت قیمت مدل پایه با آخرین مدل به چندصد هزار تومان هم برسد اما هیچ تفاوتی در کیفیت آن ها وجود ندارد. اگر میخواهید کیفیت ماشین لباسشویی که می خواهید بخرید بهتر باشد باید مارک بهتری انتخاب کنید. مثلا اگر مدل پایه ماشینلباسشویی با مارک بهتر را انتخاب کنید مسلما آرام تر و مطمئن تر از ماشین لباسشویی آخرین مدل با مارک پایین تربرایتان کار می کند. نکته مهم این است که ساخت یک مارک ماشین لباسشویی، چه مدل پایه، چه تنظیم دار و چه آخرینمدل، همه ب ا یک استاندارد ساخته شده اند و بیش تر قطعاتشان مانند هم است. هنگام خرید قیمت پایه ماشین لباسشویی هایمارک های مختلف را با هم مقایسه کنید. اگر قیمت پایه یک ماشین لباسشویی چهارصد هزار تومان است و مدلی که شماپسندیده اید هفتصد هزار تومان است بدانید که دارید سیصد هزار تومان بابت ظاهر و دکمه های بیش تر پول می دهید. اگر از این دکمه ها استفاده نمی کنید لزومی هم ندارد که پول اضافی بابت آن بدهید . ▪ آیا اگر لباسشویی گران تری بخرم ماشین بهتری دارم؟ اگر از مارک بهتری بخرید بله اما اگر پول بیش تری صرف مدل گران تری از همان مارک بکنید که دکمه های بیش تر وبه کیفیت و » ماشین لباسشویی بهتر « سرعت چرخش بیش تری دارد جواب منفی است. باید در نظر داشته باشید عبارتمطمئن بودن ماشین لباسشویی برمی گردد. مثلا ممکن است یک ماشین لباسشویی نه چندان خوب در ۷۱۱۱ دور در دقیقه بااز ماشین لباسشویی از همان مارک با مدل ارزان تر باشد که فقط هزار دور در دقیقه می » بهتر « حجم شش کیلوگرم هنوززند و حجم آن پنج کیلوگرم است. اگر بهتر بودن ماشین لباسشویی را از روی دکمه ها و تنظیماتش ارزیابی کنید از اینمورد مهم غافل می مانید و مثل این است که یک ماشین قراضه با رنگ زیبا و بوق خوش صدا بخرید . بعضی ها از این شکایت دارند که مدام مجبورند هزینه های گزاف تعمیر ماشین لباسشویی نه چندان قدیمی شان بپردازند.این ماشین لباسشویی ها معمولا کیفیت خوبی ندارد و آن را ارزان خریده اند. اما این افراد عقیده دارند ماشین لباسشویی شانمشکل این جاست که آن ها پول اضافی بابت چرخش سریع تر، حجم بیش تر و تنظیمات .» خیلی هم ارزان نخریده اند « راگوناگون داده اند نه برای کیفیت قطعات. بدترین تولیدکننده ها هم می توانند به محصول خود زیباترین رنگ را بزنند. حتیممکن است دور خیلی بالایی داشته باشد اما چون سایر قطعاتش ارزان قیمت است تکان های شدید می خورد و گاهی همدوره راه می افتد. اگر هنگام خرید مدل پایه بخرید ممکن است چرخش آن خیلی سریع نباشد، تنظیمات کم تری داشته باشد وحجم آن هم معمولی باشد اما باز هم به آخرین مدل مارک پایین تر با همان قیمت می ارزد .
  • تاریخ:  
    1398/03/27